Вести

Завршени радови у оквиру пројекта унапређења путне инфраструктуре на подручју општине Петровац на Млави

Руководство општине Петровац на Млави, уједно и руководство ОО СНС Петровац на Млави, обишло је данас новоизграђене путне правце у оквиру пројекта унапређења путне инфраструктуре на подручју општине Петровац на Млави.
У Петровцу на Млави су завршени радови на изградњи приступних саобраћајница у оквиру улице Јована Јовановића Змаја на локацији на којем ће бити изграђен нови вртић на К.П. број 2142/20 у близини спортске хале "Драгутин Томашевић".
У оквиру истог пројекта асфалтирана су и 2 путна правца у насељу Лесковац, улица Кулмја и путни правац у потесу Село. Средства за финансирање овог пројекта обезбедио је Кабинет за развој недовољно развијених општина Владе Републике Србије и Општина Петровац на Млави у укупном износу од 19.872.226,00 динара са уплаћеним ПДВ-ом.
Овим поводом локалним медијима се обратио Горан Ристић, заменик председника општине и потпредседник ОО СНС Петровац на Млави, који је истакао значај спровођења оваквих инфраструктурних пројеката упркос тешкој економској ситуацији на глобалном нивоу и изјавио да су тендери за израду пројектно-техничке документације за изградњу водовода у насељима Кнежица и Забрђе успешно спроведени.