Месни одбори

MO: Петровац на Млави
Адреса:
Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави
Пријем грађана:
Сваког радног дана од 07 до 15 часова